Zar isimleri

Tavlada sayılarZar İsmiZar OlasılığıAçılış hamlesi
Tavlada 1 Zar 1Hep Yek%3.
Tavlada 1 Zar 2Yek-i dü%62-1
Tavlada 1 Zar 3Se Yek%63-1 5 kapısını yap
Tavlada 1 Zar 4Cihar-ı Yek%64-1
Tavlada 1 Zar 5Penc-i Yek%65-1
Tavlada 1 Zar 6Şeş-i Yek%66-1 6 kapısını yap
Tavlada 2 Zar ikiDubara%3.
Tavlada 2 Zar üçSeba-i Dü%63-2
Tavlada 2 Zar dörtCihar-i Dü%64-2 4 kapısını yap
Tavlada 2 Zar beşPenc-i Dü%65-2
Tavlada 2 Zar altıŞeş-i Dü%66-2
Tavlada 3 Zar 3 3Dü Se%3.
Tavlada 3 Zar 3 4Cihar-ü Se%64-3
Tavlada 3 Zar 3 5Penc-ü Se%65-3 3 kapısını yap
Tavlada 3 Zar 3 6Şeş-ü Se%66-3
Tavlada 4 Zar 4 4Dört Cihar%3.
Tavlada 4 Zar 4 5Beş Dört%65-4
Tavlada 4 Zar 4 6Şeş Cihar%66-4 Zeki Müren kapısını yap
Tavlada 5Zar 5 5Dü Beş%3.
Tavlada 5Zar 5 6Şeş Beş%66-5 Geridekini kaç
Tavlada 6Zar 6 6Dü Şeş%3.