Tavla Terimleri

Aşağıdaki liste, Tavla terimleri açıklamakta.

Altın Kapı

Ev sahasındaki 5 kapısına ve rakibinin 5 (20) kapısına altın kapı deniliyor.
Bu kapılarla pozisyonunuz çok güçleniyor. Tavla Taktikleri

Açık

Tahtada her hangi bir pulun tek başına kalması durumu.

Bar - Köprü - Çubuk

Tavla tahtasını ikiye ayıran ortadaki çıkıntılı kısım.
Kırık pullar bunun üzerine konulur.

Boştaki Pul - Spare Checker

Bir haneninin 2 pulun üzerindeki pul veya pullar.

Çeşitlendirmek

Pulların bir sonraki zarda kapı almak, pul kırmak vb. ihtimalini artırmak için dağıtılması. Tavla Taktikleri - Esneklik

Diş saha

7-12 arası haneler oyuncunun diş sahası, 13-18 arası haneler rakibin dış sahasıdır.

Dolaylı vuruş - Endirekt vuruş

Rakibin 6 pip sayısından fazla uzaktaki pulunu zar kombinasyonu ile vurmak.

Geçiş - Crossover

Tavlanın dört çeyrekten birinden diğerine geçişi ifade eder. Geçişleri sayarak, hangi oyuncu avantajlı olduğu hesaplanabilir.

Gele

Kırık pulun oyuna girememesi. Olasılıklar

Hücum Oyunu

Tüm pullarla saldırarak, rakibi bozguna uğratmak. Tavla Stratejisi

İçeri girmek

Pulların toplanmadan önce iç sahada (eve) biriktirilmesi.

İleri kapı

Rakibin 4 veya 5 kapısına demirlemek.

Kapı Almak

Tavlada kapı almak herhangi bir haneye en az iki pul koymaktır.
O hane artık sizin sayılır ve rakip o haneye gelemez. 7 kapısı, 5 kapısı, 4 kapısı

Kısıtlama

Rakibin iyi zarlarının kısıtlanması. Tavla Taktikleri

Mars

İki taraftan birisinin hiç pul toplayamadan diğer tarafın tüm pullarını toplaması durumu.(2 puan ile sonuçlanır). Mars yapmak

Orta Kapı

13 no.lu hane.

Ölu Pul

Oyuncunun evinde bulunan ancak oyuna katkısı olmayan pul. (Örn: 1 kapısında bulunan 3.pul)

Pip Sayısı

Tavla yarışında gösterge olarak kullanılan bir ölçüttür. Bitişe olan uzaklığı gösterir.
Haneler evimizdeki 1-kapısından başlayarak 1'den 24'e kadar numaralanır.
Daha sonra her hanedeki pul sayısı o hanenin numarası ile çarpılarak toplam değer, pip sayısı olarak elde edilir.
Oyunun başında pip sayısı:
2 pul 24 hanesinde (2*24 = 48 pip)
5 pul 13 hanesinde(5*13= 65 pip)
3 pul 8 hanesinde (24 pip)
5 pul 6 hanesinde (30 pip).
Toplam: 48+65+24+30 = 167 pip.
Oyun ilerledikçe, pullar eve yaklaştırılıyor ve pip sayısı düşer.
Bu şekilde hangi oyuncu ilerde olduğu görülüyor.

Zeki Müren Kapısı

2 no.lu ev hanesindeki kapıya deniliyor.